Ketenaanpak Valpreventie: Een Stap naar Zelfredzaamheid en Actief Leven

Bewegen is belangrijk voor jong én oud. De vergrijzing in Nederland neemt fors toe, wat gepaard gaat met een toename in het aantal valincidenten. Het is van belang om deze trend om te buigen door te focussen op gezonde en actieve manieren van ouder worden, waarbij individuele uitdagingen worden aangepakt en de eigen regie wordt behouden. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valincident (VeiligheidNL, 2023). Om dit aan te pakken, hebben gemeenten de taak gekregen om een ketenaanpak te realiseren voor ouderen met een valrisico, zoals beschreven in het Integrale Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Share This Article

Bijna de helft van het aantal valincidenten gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker. De oorzaken van valincidenten worden vaak veroorzaakt door lichamelijke of geestelijke oorzaken, waaronder duizeligheid, angst om te vallen en een slechte mobiliteit.  

De ketenaanpak omvat vier cruciale stappen: 1) het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico; 2) het screenen op valrisicofactoren; 3) het aanbieden van interventies en 4) het doorstromen naar structureel beweegaanbod. Het GALA heeft duidelijke doelen gesteld, waaronder het aanbieden van erkende valpreventie beweeginterventies aan 3% van alle ouderen met een vastgesteld verhoogd valrisico . 

Deze interventies zijn gericht op het verminderen van risicofactoren en omvatten op maat gemaakte oefenprogramma’s. Alsnog blijft het een uitdaging om ouderen met een verhoogd valrisico actief te betrekken en om hen deze actieve levensstijl te laten behouden. Een belangrijk aspect van de ketenaanpak is de rol van eerstelijnszorgverleners, zoals praktijkondersteuners en fysiotherapeuten, die uitgebreide valanalyses uitvoeren en adviezen geven over mogelijke interventies. Het GALA streeft naar multifactoriële interventies, waarbij zelfredzaamheid en positieve gezondheid centraal staan. 

Onze cognitieve trainingsproducten spelen hierbij een rol door eerstelijnszorgverleners te ondersteunen bij het meten, analyseren en personaliseren van de cognitieve vaardigheden van cliënten binnen valpreventieprogramma’s. Het uiteindelijke doel is om mensen in staat te stellen hun eigen regie te behouden en vaardigheden aan te leren om het verhoogde valrisico te verminderen, op weg naar een gezond en actief leven. Met deze benadering kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in onze samenleving. 

Samen voor een valvrije toekomst! 

Meer informatie over GALA of de ketenaanpak? 

Rijksoverheid. (2023). GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/01/31/gala-gezond-en-actief-leven-akkoord 

VeiligheidNL. (2023). Valpreventie bij ouderen. https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/valpreventie-bij-ouderen 

More To Explore

Artikelen

Kunnen We Het Uithoudingsvermogen Van Ons Brein Trainen? 

Er zijn vele trainingen en strategieën ontwikkeld om het fysieke uithoudingvermogen te trainen, maar het uithoudingsvermogen trainen van het brein, daar zijn onderzoekers pas vrij recent mee aan de slag gegaan. In dit artikel gaan we in op de zogenaamde “Brain Endurance Training” (BET). Waarom willen (top)sporters het uithoudingsvermogen van hun brein trainen en hoe doen ze dat? … Read More

Artikelen

Ketenaanpak Valpreventie: Een Stap naar Zelfredzaamheid en Actief Leven

Bewegen is belangrijk voor jong én oud. De vergrijzing in Nederland neemt fors toe, wat gepaard gaat met een toename in het aantal valincidenten. Het is van belang om deze trend om te buigen door te focussen op gezonde en actieve manieren van ouder worden, waarbij individuele uitdagingen worden aangepakt en de eigen regie wordt behouden. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valincident (VeiligheidNL, 2023). Om dit aan te pakken, hebben gemeenten de taak gekregen om een ketenaanpak te realiseren voor ouderen met een valrisico, zoals beschreven in het Integrale Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). … Read More

Want to know more?