Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid en Aristotle Technologies slaan handen ineen

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid en Aristotle Technologies slaan handen ineen om het cognitieve en fysieke welzijn in de metropoolregio Eindhoven. Om dagelijks goed te blijven functioneren is het essentieel om aandacht te besteden aan onze cognitieve en fysieke fitheid. Zeker als we ouder worden en vitaal in het leven willen blijven staan.

Deel dit artikel

Aristotle Technologies, een high tech start-up uit Eindhoven, heeft als missie de cognitieve vaardigheden van mensen te verbeteren. Ze staan bekend om gepersonaliseerde en data gestuurde cognitieve training software, maar ze willen verder gaan door een allesomvattende cognitieve trainingservaring aan te bieden zonder alleen afhankelijk te zijn van visuele elementen.

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid begeleidt mensen in hun praktijk vanuit hun geïntegreerde multidisciplinaire (zorg)aanpak. Ze zijn experts op het gebied van bewegen en functionele revalidatie training met een volle focus op het gezondheidsdoel en het welzijn van de cliënt.

Door de expertise van beide organisaties te koppelen ontstaat een gecombineerde cognitieve functionele trainingstool, welke Van Hoof nu inzet op de werkvloer en gezamenlijk wordt doorontwikkeld.

 

De tool van Aristotle Technologies combineert cognitieve acties en functionele vaardigheden. Deze dubbeltaken vragen extra aandacht en deze versterking van aandacht en betere informatieverwerking helpt de cliënten hun kwaliteit van handelen te verbeteren.

We richten ons op “het vitaal ouder worden”, revalidatie na (traumatisch) hersenletsel (NAH) en sport, aangezien deze groepen nu en in de toekomst een grote groep vertegenwoordigen in onze samenleving. Zelfstandig kunnen blijven leven en wonen, revalidatie en preventie bij blessures zijn maatschappelijk gezien zeer voornaam. De cognitieve tool van Aristotle Technologies vormt een zeer waardevolle methode om tot gecombineerde cognitief-fysieke functionele training te komen en zo cliënten echt in hun dagelijks vaardigheden te trainen en bij te dragen in het algeheel welzijn en kwaliteit van leven, aldus Annemarie Pollmann, co-directeur van Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid.

Onze tool en methode vindt haar oorsprong in de topsport. Daar dragen wij bij aan het trainen van de breinfuncties die benodigd zijn voor verbeterde sportprestaties. Vanuit dit traject spreken we nu een bredere doelgroep aan. Met behulp van onze tool brengen we mensen in de omgeving van hun dagelijks functioneren terwijl ze cognitieve opdrachten uit moeten voeren. “Zo leren we hoe mensen buiten deze trainingssessie met soortgelijke scenario’s om moeten gaan.” aldus Maurits Overmans, medeoprichter en algemeen directeur van Aristotle Technologies.

 

De innovatieve startup en het in gezondheid en kwaliteit gedreven Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid zijn beiden erg enthousiast over deze samenwerking omdat er een sterke gedeelde visie staat.

“Beide partijen ambiëren het om een positieve impact te maken op het welzijn van de inwoners van de metropoolregio Eindhoven op een manier die past binnen hun vaardigheden, doelstellingen en omgeving.”

Het komende jaar is erop gericht te komen tot een unieke combinatie voor neurologische revalidatie, optimalisatie van vaardigheden bij het vitaal ouder worden en sportprestaties. De tool wordt zo ontwikkeld dat deze breed ingezet kan worden binnen de fysiotherapie in heel Nederland. Uiteindelijk moet dit traject de katalysator zijn voor het verbeteren van het welzijn voor meer dan 4.5 miljoen mensen in Nederland die in contact komen met  fysiotherapie. 

 

Over Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid

Van Hoof is een centrum met geïntegreerde multidisciplinaire zorg met vijf regionale vestigingen. Binnen dit centrum is er een team van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek, podotherapie, gnathologie, fitcoaches en personal trainers continu bezig met gezondheid in brede zin. Van Hoof beschikt hiermee over een brede multidisciplinaire praktijk en zeven expertisecentra die specifiek gericht zijn op specialistische domeinen zoals nekklachten, sport & revalidatie, geriatrie, neurologie, oncologie en gezond bewegen. Binnen deze expertisecentra krijgt de cliënt alle aandacht en begeleiding passend bij dat focusgebied. Bij Van Hoof staat altijd de vraag van de cliënt en samenwerking centraal.

Meer informatie: https://www.vanhoofctg.nl

 

Over Aristotle Cognitive Technologies

Aristotle Cognitive Technologies helpt mensen hun dagelijkse taken, persoonlijk en professioneel, beter uit te voeren door de cognitieve vaardigheden die daarvoor nodig zijn te versterken. De start-up biedt hiervoor innovatieve, data-gedreven tools, en effectieve methodes daarbij, die steeds gericht zijn op die taken. Aristotle Cognitive Technologies biedt methodes voor sport, fysiotherapie, educatie en meer.

Meer informatie: https://aristotletechnologies.com

 

Contactpersonen voor verdere informatie:

Meer ontdekken

Interview

Analyse kijkgedrag van voetballers. 

Als je het EK volgt heb je wellicht gezien dat meerdere spelers hun polsen hebben ingetaped met een witte tape. Je zou denken dat dit is om de pols te beschermen, maar dat is niet de enige reden voor de tape. Voor Cody Gakpo zit er ook nog een hele andere achterliggende gedachte aan vast. … Read More

Interview

Overload op het veld én in het hoofd. 

Als je de EK-wedstrijden hebt gezien, dan heb je spelers, trainers en analisten meermaals horen praten over het creëren van een overload, of wel overtal, op het veld. Wat is deze ‘overload’ en wat doet dit op het voetbalveld? … Read More