Benodigdheden

Figuur 1: Login pagina.
  1. Zet de bluetooth aan op het apparaat waarop Sofia gespeeld gaat worden.
  2. Druk de knoppen R & start op de controller gelijktijdig in om de controller aan te zetten. Het blauwe LED lampje gaat 5 maal per cyclus knipperen.
  3. Druk de knop select op de controller voor 3 seconden in om de controller te verbinden met het apparaat. Het blauwe LED lampje gaat nu sneller knipperen.
  4. Geef op het apparaat waar Sofia gespeeld gaat worden toestemming om de controller met het apparaat te verbinden. Wanneer de controller verbonden is blijft het blauwe LED lampje aan staan en knippert deze niet meer.
  5. Als het apparaat eenmaal ingesteld is om te verbinden met de controller, zal dit in het vervolg automatisch gebeuren. Wel moet de controller daarvoor in de directe omgeving van apparaat aanwezig zijn en aan staan.
Figuur 2: 8BitDo Zero 2 controller.