Gebruiker – Overzicht Sofia

Na het inloggen volgt de overzichtspagina. Op de overzichtspagina kan verder genavigeerd worden naar de pagina’s zoals hieronder weergegeven (figuur 1). Verder staat er ook een uitleg over de te spelen spellen.

 1. Overzichtspagina
 2. Trainingsgeschiedenis pagina
 3. Trainingsverdeling pagina
 4. Instellingenpagina
 5. Download data
 6. Uitloggen
 7. Infoblokjes met informatie over het spel
 8. Start een spel
Figuur 1: Overzichtspagina.

De ‘gebruikers’ hebben rechten om trainingsdata in te zien. Gebruikers kunnen alleen hun persoonlijke trainingsdata inzien en downloaden. Zie figuur 2 voor de functionaliteit van de trainingsgeschiedenis pagina.

 1. Zoekbalk voor het selecteren van een tijdsframe van de zichtbare data
 2. Trainingsgegevens inladen en herladen
 3. Volgende pagina trainingsgegevens
 4. Overzicht van het geselecteerde tijdframe
 5. Download trainingsgegevens in een CSV document
Figuur 2: Trainingsgeschiedenis pagina.

Bij het downloaden van de trainingsdata, wordt de data gedownload in een CSV bestand. Hoe een CSV omgezet kan worden naar een tabel met kolommen wordt uitgelegd in ‘Trainingsgeschiedenis pagina — Supervisor – Overzicht Sofia’.

Trainingsverdeling pagina

De ‘gebruikers’ hebben rechten om trainingsdata in te zien. Op de trainingsverdeling pagina (figuur 3) kan de gebruiker inzicht krijgen in de verdeling van de verschillende taken. Door te klikken op een deel van de cirkeldiagram worden de gemiddeldes voor het percentage correct, consistentie en reactietijd zichtbaar.

 1. Zoekbalk voor het selecteren van een tijdsframe van de zichtbare data
 2. Trainingsgegevens inladen en herladen
 3. Cirkeldiagram met de trainingsverdeling van de verschillende taken
 4. Gemiddeldes voor de geselecteerde taak (en level)
Figuur 3: Trainingsverdeling pagina.

De instellingen pagina en bij behorende functionaliteit wordt toegelicht in ‘Instellingen pagina — Supervisor – Overzicht Sofia’.