Artikelen

kruisband knie blessure

De rol van het brein tijdens een voorste kruisband revalidatie

De voorste kruisband is een beruchte band in de sportwereld. Het bandje is erg belangrijk voor het stabiliseren van het kniegewricht, maar berucht omdat veel spelsporters zoals handballers en voetballers dit bandje afscheuren. Deze blessure heeft grote gevolgen voor hun deelname aan sportactiviteiten en in het dagelijks leven. Om weer terug te komen op het oude sportniveau na deze blessure, is een lang revalidatietraject nodig. Daarbij speelt het brein een grote rol. … Read More

Kunnen we het uithoudingsvermogen van ons brein trainen? 

Er zijn vele trainingen en strategieën ontwikkeld om het fysieke uithoudingsvermogen te trainen, maar het uithoudingsvermogen trainen van het brein, daar zijn onderzoekers pas vrij recent mee aan de slag gegaan. In dit artikel gaan we in op de zogenaamde “Brain Endurance Training” (BET). Waarom willen (top)sporters het uithoudingsvermogen van hun brein trainen en hoe doen ze dat? … Read More

Ketenaanpak valpreventie: een stap naar zelfredzaamheid en actief leven

Bewegen is belangrijk voor jong én oud. De vergrijzing in Nederland neemt fors toe, wat gepaard gaat met een toename in het aantal valincidenten. Het is van belang om deze trend om te buigen door te focussen op gezonde en actieve manieren van ouder worden, waarbij individuele uitdagingen worden aangepakt en de eigen regie wordt behouden. Elke 4 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valincident (VeiligheidNL, 2023). Om dit aan te pakken, hebben gemeenten de taak gekregen om een ketenaanpak te realiseren voor ouderen met een valrisico, zoals beschreven in het Integrale Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). … Read More

The development of executive functions

In the past weeks, you may have seen some information about brain development passing by on our socials. In this article we would like to highlight the development of executive functions with the help of a recently published article in the Journal of Cognition and Development. Because why does adult executive functioning look the way it does? … Read More

onderzoek en artikelen

How to improve your cognitive health

In the past week, we gave you some tips on how to improve your cognitive health. You may think that all the pieces of advice we gave you have been common knowledge for many years, however, the reality is somewhat different. Especially in the past period, a lot of research focussed on the effects of lifestyle adjustments on cognitive health. In this article, we will further elaborate on the pieces of advice we gave earlier on LinkedIn and highlight some recently published scientific articles backing these pieces of advice. To refresh your memory, in the latest LinkedIn post we summarized the following pieces of advice: stay physically active, prioritize quality sleep, maintain a balanced diet, challenge your brain. … Read More

Dual-task training in hockey

Hockey is a dynamic sport that demands a blend of technical skills, cognitive abilities, and physical strength. Successful decision-making relies on a player’s ability to distribute attention among various stimuli, such as opponents, the ball, and teammates. Simultaneously, players must execute motor actions like running, dribbling, and passing. This high dual-task demand is evident in hockey and other team sports. Dual-task training, which involves performing hockey-specific tasks while concurrently engaging in cognitive activities, has gained significant attention in recent years. … Read More

Dual-task training for fall-prevention, whats known?

A seemingly simple fall in the elderly is often more serious than it appears. Hospital stays for elderly fall victims are lengthy, and post-fall mortality rates are extremely high. Given that elderly individuals frequently fall, this issue represents a significant public health concern. Approximately 33% of the elderly experience a fall each year, with 5-10% suffering severe fractures, sometimes resulting in death. Can cognitive-physical dual-task training help prevent falls in the elderly and reduce this public health problem? … Read More

Combination training, twice as good?

Our cognitive training software enables effective dual-task training. But what exactly is dual-task training, and what types are already known? In the article “Translating Combination Training to Everyday Functioning,” we discussed how dual-task training benefits a striker in a counterattack and the importance of combining physical training with cognitive tasks to enhance cognitive performance. However, it’s also crucial to note that dual-task training can improve physical functioning as well. … Read More

Learning disorders

Learning disorders significantly impact a child’s development and participation in today’s world. In a previous article, we discussed the benefits of cognitive training, particularly working memory training, for children. In this article, we will explore which diseases can cause learning disorders and whether children with these disorders can benefit from cognitive training. … Read More

Working memory training in children

Can children benefit from working memory training? More importantly, can children with cognitive development delays benefit from such training? In an earlier article, we discussed the cognitive load theory, highlighting the significant role of working memory. A trained brain can typically hold about 7 ± 2 items simultaneously. However, this capacity varies. Elementary school children can manage about 2 to 2.5 items, while average adults hold around 3 to 4 objects in their working memory. Working memory capacity estimates differ based on individual cognitive development. … Read More